Reklamacje i zwroty

Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi/reklamacji; zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 – t.j.). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie +48 733 775 506 lub poprzez pocztę elektroniczną info@polsmedi.com.

Dla sprzedaży wysyłkowej, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących paczki lub produktu zamówionego, braków w realizacji zamówienia czy obecności produktu uszkodzonego , Kupujący ma prawo do wniesienia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

Zwroty i reklamacje są rozpatrywane w terminie niezwłocznym.